نیم سانت تا موفقیت
اهداف سامانه هوشمند نیم سانت

سامانه نیم سانت با هدف کمک به تسریع روند شکل گیری کسب و کار و استارتاپ ها شکل گرفته است. در نیم سانت می توانید در کمترین زمان ممکن نیاز های کسب و کار خود را برطرف نمایید. این نیاز ها می توانند جذب سرمایه ، شریک تجاری ، وام اشتغال زایی ، نیروی کاری ، خدمات اینترنت و تکنولوژی و مشاوره باشند.

خدمات سامانه :

جذب سرمایه برای کسب و کار

یافتن مناسب ترین شریک تجاری

دریافت مشاوره تخصصی

دریافت خدمات IT

تامین سرمایه مخترعان

فروش اختراع و ایده

یافتن شغل ایده آل

شناسایی بهترین شتاب دهنده